Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” при Община Плевен

1455