Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1556