Продажба на жилищни и нежилищни имоти-общинска собственост чрез публичен търг

1253