Продажба на земя –частна общинска собственост на собственик на законно построена върху нея сграда

1254