Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физически или юридически лица

1127