Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти

1212