Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии", Обект №2/2023, землище с. Опанец

697