Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии", Обект №14/2023, землище с. Бохот

399