Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект №4/2022, землище гр. Плевен

971