Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица и движими вещи в гр. Славяново

651