Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Гривица

1387