Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Гривица

1123