Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен

1357