Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти и право на строеж в гр. Плевен

830