Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Гривица, с. Коиловци и с. Радишево

1418