Публични търгове за продажба на недвижими имоти в гр. Плевен, с. Бохот и с. Гривица

1336