Публични търгове за право на строеж и продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен, с. Буковлъ и с. Гривица

1224