Публични търгов за продажба на обжински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Ясен

1036