Публичен търг за продажба на общински несвижими имоти в с. Гривица

1967