Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на преместваем обект- павилион, на територията на с. Буковлък, общ. Плевен

695

Файлове:

obqva-Bukovlak.doc obqva-Bukovlak.doc