Публичен търг за отдаване под наем на част от имот - за поставяне на павилион за нехранителни стоки по плана на с. Ясен, общ. Плевен

545

Файлове:

obqva-Qsen.doc obqva-Qsen.doc