Справка за проектите с външно финансиране на Община Плевен към 31.05.2011 Г.

2171