Заповед № РД 10-1544 от 25.11.2020 г. на Кмета на Община Плевен за отдаване под наем на полски пътища от Общинския поземлен фонд за стопанска 2020-2021 година

146