Заповед № РД - 10-1538 от 25.10.2023г. от Община Плевен за сключване на договори, стопанска 2023-2024 година за неотдадени под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд

350