Търг за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП "овощна градина"за срок от 5 стопански години в землището на с. Коиловци

157

Файлове:

CCF30092020.pdf CCF30092020.pdf