Търг с тайно наддаване за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии", обект №22/2018, землище с. Къртожабене

359