Решение № 358 от 12.11.2020 г. на Общински съвет - Плевен за отдаване под наем на полски пътища за стопанска 2020-2021 година

129