Обява за всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г. за землището на с. Гривица

972