Вътрешни правила за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания на територията на Община Плевен

2606