Списък на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати за работа в Регионален център за ранна интервенция на уврежданията - Плевен след проведено заседание на комисията на 02.03.2017г. за длъжността ,,медиатор"

2466

Файлове:

Списък.pdf Списък.pdf