Проект „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – Плевен“ “ - подменю– информация за проекта

3240

Файлове:

1 Документи за кандидатстване Управител.rar 1 Документи за кандидатстване Управител.rar

2 Документи за кандидатстване Шофьор.rar 2 Документи за кандидатстване Шофьор.rar

3 Документи за кандидатстване Домакин.rar 3 Документи за кандидатстване Домакин.rar

4 Документи за кандидатстване Хигиенист.rar 4 Документи за кандидатстване Хигиенист.rar

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В РЦРИУ.doc ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В РЦРИУ.doc

ОБЯВА ПОДБОР на персонал за РЦРИУ.doc ОБЯВА ПОДБОР на персонал за РЦРИУ.doc

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване РЕХАБИЛИТАТОР.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване РЕХАБИЛИТАТОР.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване ПСИХОЛОГ.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване ПСИХОЛОГ.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕДИАТОР.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕДИАТОР.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване ЛОГОПЕД.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване ЛОГОПЕД.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СОЦ РАБОТНИК.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СОЦ РАБОТНИК.rar

ОБЯВА за ПОДБОР на ПЕРСОНАЛ за УСЛУГА 3 на РЦРИУ.doc ОБЯВА за ПОДБОР на ПЕРСОНАЛ за УСЛУГА 3 на РЦРИУ.doc

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СОЦ РАБОТНИК 3-7г.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СОЦ РАБОТНИК 3-7г.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СОЦ РАБОТНИК 0-3г.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СОЦ РАБОТНИК 0-3г.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване ПСИХОЛОГ .rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване ПСИХОЛОГ .rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕДИАТОР.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕДИАТОР.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ.rar

ОБЯВА за ПОДБОР на персонал за  УСЛУГА 4.doc ОБЯВА за ПОДБОР на персонал за УСЛУГА 4.doc

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕДИАТОР ЗК.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕДИАТОР ЗК.rar

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕД СЕСТРА ЗК.rar ДОКУМЕНТИ за кандидатстване МЕД СЕСТРА ЗК.rar

ОБЯВА  подбор РЦРИУ дек 2016.doc ОБЯВА подбор РЦРИУ дек 2016.doc

Документи за кандидатстване МЕДИАТОР РИУ1.rar Документи за кандидатстване МЕДИАТОР РИУ1.rar

Документи за кандидатстване РЕХАБИЛИТАТОР РИУ1.rar Документи за кандидатстване РЕХАБИЛИТАТОР РИУ1.rar

Документи за кандидатстване МЕД СЕСТРА ЗДК1.rar Документи за кандидатстване МЕД СЕСТРА ЗДК1.rar

Документи за кандидатстване ПСИХОЛОГ РИУ1.rar Документи за кандидатстване ПСИХОЛОГ РИУ1.rar

ОБЯВА за ЛОГОПЕД 01.2017_.doc ОБЯВА за ЛОГОПЕД 01.2017_.doc

ОБЯВА за ЛОГОПЕД - Документи за кандидатстване 01.2017_.rar ОБЯВА за ЛОГОПЕД - Документи за кандидатстване 01.2017_.rar