Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8720 кв.м. - находящ се в гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия” №150

2636