Помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: ”за друг вид обществена сграда”

2515