Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21, със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 4.38 кв. м

2326