Регистър на общинската собственост

1977

Файлове:

AOS 2018.xlsx AOS 2018.xlsx