Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Плевен

693

Файлове:

Предложение.PDF Предложение.PDF