Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Плевен

556