Правилник за организацията и дейността на съвета по култура към Община Плевен