Новоизбрани представители на местната власт се обучават в Плевен

3318

Новоизбрани представители на местната власт се обучават в Плевен


Една от целите, които очерта изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, е че трябва да се положи старание имиджът на общините да се променя към добро. „Има реални добри неща, които се случват при невероятно трудни условия – примерите са и от практиките с работа с роми, с уязвими групи, с деца, уникални неща се случват. Нека им дадем повече гласност и да споделим добър опит”, призова г-жа Чавдарова. Тя припомни, че споделянето и на неуспешни практики също е ценно, от гледна точка на това грешките да не се допускат.

На обучението лектор е и Каре Пребен Хегланд, представител на Асоциацията на норвежките общини, който ще представи пред присъстващите норвежкия опит в децентрализирания модел на община.

Регионалното делегатско заседание на Националното сдружение на общините в Република България ще бъде открито на 5 февруари в 9.30 ч. в зала „Плевен” в сградата на Областната администрация. На заседанието ще бъдат издигнати кандидатури за членове на Управителния съвет от Северозападния район. Според предварителния дневен ред при желание ще се обсъждат и предложения за членове на Контролния съвет и за председатели и заместник-председатели на постоянните комисии на НСОРБ.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини