Избраха кандидатите за членове на УС на НСОРБ на регионално заседание в Плевен

2340

Избраха кандидатите за членове на УС на НСОРБ на регионално заседание в Плевен

„Има устойчиви и много неприятни клишета като „Северозападнала” България. Аз лично, макар че плевенчани не сме в центъра на този регион, но принадлежим към него, мисля, че е наша обща цел и с общи усилия трябва да направим така, че в следващите четири години това неприятно клише за нашия регион да бъде изпразнено от съдържание. Нека да покажем, че в този край на България, в този район за планиране живеят не по-малко стойностни хора от останалите, а и като цяло в Европейския съюз. Затова разчитам на нашето представителство в Управителния съвет в диалог с централните власти да направят така, че ние освен едно географско понятие да се превърнем в равнопоставен с другите регион - и в политическите, и в икономическите процеси в страната и в ЕС. Това трябва да бъде цел на нашите представители и на всички нас в бъдещите няколко години”, заяви пред делегатите Георг Спартански.
XXIX-то Общо събрание на НСОРБ ще се проведе на 23 и 24 февруари в София при предварителен дневен ред промяна в Устава на НСОРБ, избор на Управителен съвет и на Контролен съвет, приемане на програма за дейността на НСОРБ за 2016 г., избор на председател на Управителния съвет и на председател на Контролния съвет и др.


Свалете в PDF