Управител на „Инжстрой” и Съвет на директорите на „Тибор” ще избират общинските съветници

3082

Управител на „Инжстрой” и Съвет на директорите на „Тибор” ще избират общинските съветници

Тридесет и седем точки включва дневният ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 25 февруари (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала в сграда „Гена Димитрова”. Заседанието ще започне с обсъждане на предложението на председателя на Общинския съвет Мартин Митев за изменение на Наредба № 8 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества. Като причини, налагащи изменението, се посочват констатирани недостатъци в практиката по прилагане на наредбата. По предложение на Георг Спартански – кмет на Община Плевен, съветниците ще обсъдят освобождаването от длъжност на управителя на „Инжстрой” ЕООД и членовете на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД и избиране на нови. Ще бъде разгледано предложение за приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2016 г. Съветниците ще гласуват утвърждаването на програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие, както и предложението за приемане на актуализиран статут на Международния музикален фестивал „Лауреатски дни „Катя Попова”.

Свалете в PDF