Стартира процедура за ремонт на общинската пътна мрежа

3321

  Община Плевен обяви обществена поръчка с предмет „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2016 г.” Тя включва три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- „Ремонт на пътища” включва: Път PVN1150 /ІІ-35 /Плевен-Ловеч/ - Бохот-Тученица-Радишево/PVN1146/ (участъка между с. Тученица и с. Радишево), Път PVN1146 /ІІ-35/ Плевен-Пелишат-гранична община (Плевен-Пордим)-Вълчитрън-Борислав /LOV1065/ (участъка преди разклона за гробищен парк „Чаира”) и Път PVN1144 /ІІ-34, п.к. Гривица-Коиловци/-Върбица-Буковлък /ІІІ-3004/”. Обособена позиция № 2 - „Ремонт на пътища: Път PVN2141 /ІІІ-3005/ Търнене-Плевен /PVN1151/ (участъка в гр.Плевен преди табелата), Път PVN2142 /PVN2141 (Търнене-Плевен)-Къртожабене/ и Път LOV1054/LOV1052,Славяни-Ловеч/Баховица-гранична община (Ловеч-Плевен)-Николаево-Ралево - /ІІ-35/ (участъка в началото, преди с.Ралево)”. Обособена позиция № 3 - „Ремонт на общински пътища”.
   Прогнозната стойност на поръчката е до 400 000 лева с ДДС. Финансирането е със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за ремонт на общински пътища, одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и от Бюджета на Община Плевен.
   Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 10.05.2016 година.
 

Свалете в PDF