Пътуващият фестивал „Като звездите” спря в Плевен

2945

Пътуващият фестивал „Като звездите” спря в Плевен

Пролетен концерт организира Община Плевен за деца в неравностойно положение, инициативата беше част от пътуващия детски фестивал „Като звездите”. В зала „Катя Попова” малчуганите превзеха сцената, като изявиха своя певчески талант и дарба в танците. Възможност да покажат какво могат имаха и децата от центровете за настаняване от семеен тип в Плевен. Фестивалът, организиран от Сдружението с нестопанска цел „Поощряване и подпомагане на детски таланти – Вега”, има за цел да открива и подпомага деца-таланти, ангажира се и социално да подпомага деца без родители, в неравностойно положение, деца от приемни семейства и деца от комплексите за социални услуги.

Свалете в PDF