Подготвят районите на града за първо измиване

3105

Подготвят районите на града за първо измиване

Почистване на регули и отводнителни оттоци извършват работниците на „А.С.А. България” и „Астон сервиз” в подготовка на първото за годината измиване на уличната мрежа в Плевен. Всяка от фирмите ще обхване по два от четирите района, на които е разделен градът, и ще следва собствен график. Миенето ще се осъществява при подходящи климатични условия в нощните часове.

Свалете в PDF