Предлагат промяна в статута и финансирането на четири гимназии на сесията

3034

  Тридесет и седем точки включва дневният ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 31 март (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Председателят на Общинския съвет Мартин Митев предлага приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен и издаване на сертификати клас B. Кметът Георг Спартански внася за разглеждане предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредба N2 на Общински съвет Плевен  за опазване на околната среда в Община Плевен. Негови са и предложенията за изменения в Наредбата за търговска дейност и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.
   Съветниците ще обсъдят предложението за освобождаване от длъжност управителя на „Инжстрой” ЕООД и избиране на нов. На сесията ще бъдат разгледани и предложенията за промяна на статута и финансирането на четири Професионални гимназии в Плевен.

Свалете в PDF