Началото на кампанията „Успешни заедно” обяви ОИЦ - Плевен

2764

Началото на кампанията „Успешни заедно” обяви ОИЦ - Плевен

Пресконференция по повод обявяване началото на Националната кампания под наслов „Успешни заедно”, организирана от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, се проведе днес в Плевен. В поредица от инициативи от 22 март до 09 май 2016 г. ще бъде направена видима успешната работа на предприятия, които вече имат реализиран проект с европейски средства. Другите задачи пред екипа на Областния информационен център са да съдейства за осъществяването на обмен на информация и опит между фирмите, да информира за актуални и предстоящи процедури за бизнеса по оперативните програми през 2016. Ще бъде дискутирана и темата за „опростяване” на достъпа до средства от европейски структурни и инвестиционни фондове. Според предварителната програма, със заключителното събитие в рамките на кампанията - изложение на продукти и услуги на включилите се предприятия, ще бъде отбелязана и 5-ата годишнина от създаването на Мрежата.

Свалете в PDF