Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7261-1

1813

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92-7261-1 гр. Плевен 11.03. 2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.…

Обявление №ТСУ и С-92-7204-1/11.02.2014г.

1711

ДО Петра Ваткова Денчева с. Тученица общ. Плевен   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.28 по плана на с.Тученица,…

"Правила за продажба на дърва за огрев и вършина за лична употреба на населението от Община Плевен"

3477

УТВЪРДИЛ:ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, ДМНКМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕНПРАВИЛАза продажба на дърва за огрев и вършина за лична употреба на населението от Община Плевен Продажбата на дървесина за населението на Община Плевен се извършва…

Обявление №ТСУ и С-92-7233-1/24.02.2014г

1838

ДО Капка Янчева Стоянова с. Върбица общ. Плевен   Община – Плевен, на основание §8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-65/24.02.2014г. на зам. кмета на Община – Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7238-1 гр. Плевен 26.02. 2014г.

1843

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С- 92-7238-1 гр. Плевен  26.02. 2014г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД 12-61 от  21.02.2014г. на Кмета на Община Плевен е одобрен : Изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7219 -1 / 18.02.2014г.

1725

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУиС-92-7219 -1           гр. Плевен  18.02.2014г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите…