Notices

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7651-1 гр. Плевен 25.11.2014г.

739

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7651-1            гр. Плевен  25.11.2014г.   Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7592-1 гр. Плевен 27.10. 2014г.

801

ОБЯВЛЕНИЕ № Т СУ и С-92-7592-1 гр. Плевен   27.10. 2014г.   Община Плевен, на основание чл.129,ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД – 12 – 777  от  24.10.2014г. на ЗАМ. КМЕТ на Община Плевен е одобрен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7644-1 гр. Плевен 19.11.2014 г.

727

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С- 92- 7644-1 гр. Плевен 19.11.2014 г.          Община – Плевен на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в  кв.117…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен 18 .11.2014 г.

764

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7641-1 гр.Плевен  18 .11.2014 г.   Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в стр.кв.20 по плана на с. Търнене,…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7639-1 / 17.11.2014г. гр.Плевен

764

Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-798/12.11.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е  одобрен: План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7638-1/17.11.2014г. гр. Плевен

789

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-7638-1/17.11.2014г. гр. Плевен Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-797/12.11.2014г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен   Подробен Устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С - 92 -7629-1 гр. Плевен 13.11.2014г.

769

ОБЯВЛЕНИЕ№ТСУ и С - 92 -7629-1гр. Плевен 13.11.2014г.          Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-796/12.11.2014г. на Зам. кмета на Община - Плевен…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.

701

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С-92-7628-1 гр.Плевен 13 .11.2014 г.          Община – Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 136a…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1 гр. Плевен, 13.11.2014 г.

791

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС- 92-7632-1                    гр. Плевен, 13.11.2014 г.  Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-795/ 12.11.2014…