Notices

ТСУиС-94Б-132-2/30.12.2015г.

606

ТСУиС-94Б-132-2/30.12.2015г.   ДО БОРЯНА СЪБЧЕВА ИВАНЧЕВА-КОЖУХАРОВА ул.”Христо Ботев” №74, вх.”А”, ап.8 гр. ПЛЕВЕН   ИНА СЪБЧЕВА ТОМОВА ул.”Христо Ботев” №74, вх.”А”, ап.12 гр. ПЛЕВЕН   КАТЯ АДАМОВА ЗАХАРИЕВА ул. „Сан Стефано”№10,…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8424-1 гр. Плевен 25.01.2016г.

537

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  № ТСУ и С-92-8424-1 гр. Плевен 25.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-53/22.01.2016г. на зам. кмета на…

Изх. № ТСУиС-94М-4507-1/15.12.2015г

745

Изх. № ТСУиС-94М-4507-1/15.12.2015г   ДО РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА УЛ. „ДАСКАЛ ДИМО” №7, ВХ.Б, АП.1 ГР. ПЛЕВЕН ХРИСТИНА АТАНАСОВА БЕШЕВА УЛ. „ДАСКАЛ ДИМО”№7, ВХ.Б, АП.2 ГР.ПЛЕВЕН ОЛЕГ ЕЛИСЕЕВ ЕЛИСЕЕВ МАРИАНА ЦВЕТАНОВА ЕЛИСЕЕВА УЛ.”ДАСКАЛ…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92-8414-1 гр. Плевен 19.01.2016г.

487

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е  №ТСУ и С-92-8414-1 гр. Плевен  19.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-30/18.01.2016г. на Зам. кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ и С-92-8384-1 гр. Плевен 05 .01.2016г.

674

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-8384-1 гр. Плевен 05 .01.2016г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-802/ 30.12.2015 г. на Зам. Кмета на Община…

№ТСУ и С 94Н-2156-5/21.12.2015 г.

550

ТСУ и С 94Н-2156-5/21.12.2015 г. ДО НАДЕЖДА ИВАНОВА ТОДОРОВА УЛ. „ПРЕДЕЛ”59 ГР.ЛУКОВИТ МАРИЯН ПЛАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ УЛ. „МАЙСКА”3 ВХ.А Ателие ГР.ПЛЕВЕН   Във връзка със заявление вх. № ТСУиС-94Н-2165-6/16.12.2015…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92-8396-1 гр. Плевен 12.01.2016г.

504

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-8396-1 гр. Плевен  12.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-13/08.01.2016г. на Зам. кмета на…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92-8395-1 гр. Плевен 12.01.2016г.

554

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-8395-1 гр. Плевен 12.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-11/08.01.2016г. на зам. кмета на Община…

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С-92-8397-1 гр. Плевен 12.01.2016г.

518

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92-8397-1 гр. Плевен 12.01.2016г.            Община – Плевен, на основание § 8,ал.4 от ПР на ЗУТ съобщава,   че със заповед № РД-12-12/08.01.2016г. на Зам. кмета на Община…