Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1428 / 08.07.2016г.

1038

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1428 / 08.07.2016г.     До Росица Димитрова Георгиева                    за АУПВ №107-1127/07.06.2016г. До МЕДИТЕКС ЕООД                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1429/ 08.07.2016г.

1045

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1429/ 08.07.2016г.     До Тихомир Йорданов Тодоров                               за АУПВМДДД  №107-958/16.05.2016г. До Тихомир Йорданов Тодоров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1413 / 06.07.2016г.

1069

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1413 / 06.07.2016г.   До „Евростарт” ЕООД                                   за АУПВ № 107-693/21.03.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.

992

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1411/ 06.07.2016г.   До „ Ка Ви Ка - 3 ”  ЕООД                              за АУПВМДДД  №107-847/18.04.2016г. До Борислав Райков Петров                       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.

1045

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1336 / 22.06.2016г.   До ОЛИМПИЯ ЕР ЕООД                                  за АУПВ №107-827/14.04.2016г. До ЕТ ИСКРА-55-ЛЮБЧО ИВАНОВ        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1259/ 13.06.2016г.

939

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1259/ 13.06.2016г.     До Тихомир Иванчев Тилев                         за АУПВМДДД  №107-672/16.03.2016г. До Тихомир Иванчев Тилев          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1186 / 20.05.2016г.

951

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1186 / 20.05.2016г.     До Владислав Георгиев Ангелов                    за АУПВ №107-720/24.03.2016г. До ДРАКОН ЕООД               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1191/ 25.05.2016г.

1073

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1191/ 25.05.2016г.   До „ ЛДП-Логистик ”  ЕООД                           за АУПВМДДД  №107-668/15.03.2016г. До „ Бона-Фито”  ЕООД      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1109 / 09.05.2016г.

964

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  1109 / 09.05.2016г.     До Красимир Росинов Георгиев                    за АУПВ № 107-1/05.01.2016г. До Румен Петрушев Николов …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1074/ 28.04.2016г.

938

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1074/ 28.04.2016г.     До „ Стар Инн ”  ООД                                             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 927 / 14.03.2016г.

1030

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 927 / 14.03.2016г.   До КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС ООД                          за АУПВ №107-576/07.03.2016г. До НИНАЛДИ ПРОТЕКШЪН ООД              …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 701 / 23.03.2016г.

907

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 701 / 23.03.2016г.   До Автобусни превози-в несъстоятелност         за АУПВ №107-645/14.03.2016г. До Автобусни превози-в несъстоятелност        …